آرشیو ماه: مهر ۱۳۹۱

شغلی در زمینه آموزش شرح کار: آموزش فروش و تکنیکهای فروش به افراد در محیط شرکت. محل کار:ثابت ساعت کار: اختیاری. محدوده سنی: 15 تا 50 سال. دفتر:شیراز.جاده بوشهر. در صورت تمایل عدد 4 را به ...
ادامه مطلب ۲۱ مهر , ۱۳۹۱