سبد خرید
854 بازدید

دانلود کتاب تاریخچه چرم در ایران

دانلود کتاب تاریخچه چرم در ایران

دانلود کتاب تاریخچه چرم در ایران

تاریخچه چرم و چرم دوزی:

انسان از همان روزهای اول سکونتش روی زمین به خواص و اهمیت پوست حیوانات

پی برد و لذا از آن برای ساخت چیزهایی مثل پوشاک،زیر انداز وکفش و…. استفاده کرد.

انسان در ابتدا پوست را بصورت خام مصرف میکرد .اما بعدا هنر دباغی را

آموخت و آنرا به چرم تبدیل کرد.

دانلود کتاب تاریخچه چرم در ایران

ایرانیان  با تاریخ 3000 ساله ، قدیمی ترین و اولین تولید کنندگان چرم در جهان هستند.

آنها از پوست برای تهیه کفش و جنگ افزار و لباس استفاده میکردند.

آنها بیشتر از پوست حیواناتی مانند گاو میش و گوسفند و گاو استفاده میکردند.

 

کتاب تاریخچه چرم در ایران

دانلود کتاب تاریخچه چرم در ایران دانلود کتاب تاریخچه چرم در ایران

 

دانلود کتاب تاریخچه چرم در ایران
دانلود