درباره ما - فایلمن

پشتیبانی

فایلمن

درباره ما

وب سایت  “فایلمن”در سال ۱۳۸۹ راه اندازی شد.

هدف سایت, ارائه محصولات آموزشی در زمینه تجارت الکترونیک و برخی رشته های مهندسی و همچنین ارائه برخی

نرم افزارهای تخصصی رشته های مختلف و آموزشهای مربوط به آنها و نیز محصولات رسانه ای صوتی و تصویری است.

با سپاس از کمک خداوند بزرگ.