اساتید سایت - فایلمن

پشتیبانی

فایلمن

اساتید سایت

مصطفی حاجی زاده. موسس فایلمن. دارای مدرک کارشناسی برق قدرت و سابقه ی طولانی در علم رایانه، ویرایش نرم افزار و طراحی سایت و همچنین فعال در صنعت آسانسور میباشد.

نفر بعدی شما باشید.
ابتدا در سایت ثبت نام کنید سپس درخواست همکاری خود را ارسال کنید
ارسال درخواست ←